Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και στις ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ!!

Χρήσιμες Ερωτοαπαντήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

1. Τι είναι το ΠΕΑ;

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

2. Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:
- Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα),
καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
- Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
- Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

3. Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις μισθώσεων;

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

4. Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου;

Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (πχ κλειστός ημιυπαίθριος).

5. Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:
- για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ)
- για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

6. Τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;

Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των τεσσάρων μηνών).

7. Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ;

Για περιπτώσεις κατοικιών:
- Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
- Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ)
- Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)

Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία)
- έως 1000 τμ: 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ)
- πάνω από 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τμ

8. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου;

Σε κάθε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ. Για την κατάρτιση της πράξης αγοραπωλησίας, ο συμβολαιογράφος ελέγχει την εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων του ΥΠΕΚΑ www.buildingcert.gr και υποχρεούται αφενός να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και αφετέρου να προσαρτήσει το έντυπο – απόσπασμα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ. Επίσης, η «υλική» πράξη της παράδοσης – παραλαβής του ΠΕΑ δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον
συμβολαιογράφου, συντάσσεται δε και υπογράφεται σχετική πράξη.

9. Είναι δυνατό να πωληθεί ένα ημιτελές κτίριο, χωρίς την έκδοση του ΠΕΑ;

Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου (ενιαίου ή τμήματος) για το οποίο δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει μεν, αλλά είναι ημιτελής, μπορεί να καταρτιστεί η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας και η μετεγγραφή του στο υποθηκοφυλακείο χωρίς την έκδοση ΠΕΑ. Ωστόσο, η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται με την αποπεράτωση της κατασκευής του κτιρίου, το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ, η οποία δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται και υπογράφεται σχετική πράξη.

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Στις 28/07/2011 δημοσιεύθηκε το σχέδιο νόμου για την ρύθμιση των αυθαιρέτων. Τα ακίνητα που συμπεριλαμβάνονται, η διαδικασία, καθώς και το κόστος της ρύθμισης για κάθε περίπτωση βρίσκονται στο κείμενο του σχεδίου νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ».

Ο εν λόγω νόμος ψηφίσθηκε στις 2/9/2011 επί της αρχής και αναμένεται η εφαρμοστική εγκύκλιος όπου θα δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις για την εφαρμογή του.

Με την ψήφιση του νόμου δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές ή / και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη αλλά και ότι θα μπορεί να πωλείται ή να μεταβιβάζεται για τα επόμενα 30 χρόνια. Η διαδικασία τακτοποίησης που προβλέπεται είναι σχετικά απλοποιημένη και είναι αντίστοιχη με αυτή της τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων.

Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες τακτοποίησης, δημιουργίας φακέλου και διενέργεια όλων των απαραίτητων μελετών για κάθε ακίνητο που εμπίπτει στην ρύθμιση στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Λέσβου στην ελάχιστη αμοιβή και όπου ακόμα μας ζητηθεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6937029243 - 2107719477 και ενημερωθείτε για όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να υπαχθείτε στην ρύθμιση.

Με εκτίμηση,

Περικλής Ζόλκου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc.

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Ενεργειακή Μελέτη - Επιθεώρηση

Αναλαμβάνουμε άμεσα την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης στα πρότυπα του Κ.ΕΝ.Α.Κ. με το πιο σύγχρονο λογισμικό και τεχνολογία που υπάρχει στην αγορά.

Σε συνεργασία με
πεπειραμένους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων δίνουμε λύση σε κάθε σας προβληματισμό.

Γρήγορα - Υπεύθυνα - οικονομικά

Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΠΕΑ)

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail.

16th European Biomass Conference & Excibition - 2 - 6 June 2008 - Feria Valencia Spain


Το εν λόγω poster που παρουσιάστηκε στο 16th European Biomass Conference & Excibition με τίτλο "Life Cycle Assessment for Biodiesel under the Greek climate conditions" και αποτελεί μία συλλογική έρευνα πάνω στον τομέα βιομάζα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


6th International Symposium on Environmental Hydraulics, Athens, Greece, June 23 - 25, 2010

Παρουσιάζω στο σημείο αυτό ένα poster που παρουσιάστηκε στο εν λόγω συνέδριο Περιβαλλοντικής Υδραυλικής με τίτλο "Environmental and techno-economical assessment of coastal protection works at shoreline of south Corinthian gulf".

Το δεδομένα και τα αποτελέσματα του poster πηγάζουν από την μεταπτυχιακή μου εργασία, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ΔΠΜΣ «Επιστήμή & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»


Νέα Κάρτα...

Νέα Ετικέτα Ενεργειακής Σήμανσης


Στην παρακάτω ιστοσελίδα θα βρείτε την νέα ετικέτα ενεργειακής σήμανσης των οικιακών συσκευών:

http://www.newenergylabel.com/index.php/el/home/

Promotion3eΣεμινάρια εκπαίδευσης στελεχών και πωλητών καταστημάτων στα πλαίσια του προγράμματος Promotion3e.

Στο Ηράκλειο...

Στα Χανιά...

Στην Αθήνα...


Promotion3e

Το Ευρωπαϊκό Έργο Promotion3e

Το Promotion3e, στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον οικιακό τομέα και στην ενίσχυση των πωλήσεων των ενεργειακά αποδοτικών συσκευών στην Ευρώπη

Οι δράσεις του εστιάζουν στην ορθή πληροφόρηση για τα πλεονεκτήματα των ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών και περιλαμβάνουν την:

* οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για τη βελτίωση των γνώσεων και της επιχειρηματολογίας των πωλητών σε σχέση με τη λειτουργία και τις επιδόσεις των ενεργειακά αποδοτικών συσκευών

* διεξαγωγή ερευνών για τη διαδικασία επιλογής και τα κίνητρα που καθορίζουν την αγορά μιας ηλεκτρικής συσκευής

* ανάπτυξη ενημερωτικού και προωθητικού υλικού για τη διάδοση καλών πρακτικών

* ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τη χρήση αποδοτικότερων ενεργειακά προϊόντων και την εξοικονόμηση ενέργειας

* συνεργασία με επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης

Προώθηση Ενεργειακά Αποδοτικών Συσκευών

Γιατί είναι σημαντικό μια ηλεκτρική συσκευή να έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση;

Μια οικιακή συσκευή χαρακτηρίζεται περισσότερο ή λιγότερο ενεργειακά αποδοτική ανάλογα την ηλεκτρική κατανάλωσή της. Για το ίδιο αποτέλεσμα, η πιο αποδοτική συσκευή καταναλώνει λιγότερο.

Αγοράζοντας λοιπόν συσκευές με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση εξοικονομούμε ενέργεια και μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Έτσι, ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ετικέτα Ενεργειακής Σήμανσης

Κάθε ηλεκτρική συσκευή φέρει υποχρεωτικά ειδική ετικέτα, που πληροφορεί για την ενεργειακή κατηγορία, την ισχύ και τις καταναλώσεις της

Η κατάταξη της συσκευής αναφέρεται σε κλίμακα από το Α έως το G (Α++ η ενεργειακά αποδοτικότερη συσκευή, G η λιγότερο αποδοτική).

Σημαντική ένδειξη αποτελεί το Κοινοτικό Οικολογικό Σήμα (Ecolabel), που απονέμεται αποκλειστικά σε επιλεγμένες συσκευές με βάση πιστοποιημένα υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης.

Η ενεργειακή ετικέτα έχει καθιερωθεί από το 1995, σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες και είναι αναγνωρίσιμη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης


Εγκαταστάσεις Φ/Β σταθμών

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Για περιπτώσεις κατοικιών:· Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)· Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ)· Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)

Για περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία)· Έως 1000τμ : 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ)· Πάνω από 1000τμ : 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα.

Για επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης· Για λέβητα 20KW έως 100KW κόστος 150 ευρώ· Για λέβητα ισχύος μεγαλύτερης από 100KW κόστος 250 ευρώΕάν η εγκατάσταση είναι παλαιότερη των 15 ετών τότε υπάρχει προσάυξηση 20%.

Για επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού:· Για εγκατάσταση κλιματισμού 12KW έως 100KW κόστος 300 ευρώ· Για εγκατάσταση κλιματισμού ισχύος μεγαλύτερης από 100KW 500ευρώ* Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. καθώς και η κατά περίπτωση αμοιβή για ελλιπής μελέτες, αποτύπωση του χώρου κτλ

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης


Με αρκετή εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, αναλαμβάνουμε την μελέτη και έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου.
Τα παρακάτω στοιχεία, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την ενεργειακή επιθεώρηση στον ενεργειακό επιθεωρητή


□ Αντίγραφο Τίτλου ιδιοκτησίας


□ Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου)


□ Αντίγραφο Κατόψεων του χώρου


□ Αντίγραφο Τοπογραφικού


□ Αντίγραφο Αδειας Πολεοδομίας


□ Ισχύς κλιματιστικών


□ Φύλλο συντήρησης κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης


□ Μελέτη θερμομόνωσης (σε περίπτωση που η Οικοδομική Άδεια έχει βγει απο 01.01.1980 έως 30.09.2010)
Η έκδοση του ΠΕΑ, βάσει του Κ.ΕΝ.Α.Κ. δεν είναι υποχρεωτική για :

1. Μεταβιβάσεις κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών (τόσο για τα ήδη αποπερατωμένα, όσο και για τα υπό κατασκευή κτίρια), με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ.


2. Μεταβιβάσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.


3. Μεταβιβάσεις κατεδαφιστέων παλαιών κτισμάτων, για τα οποία υπάρχει απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης λόγω υποχρεωτικής κατεδάφισης εντός εξαμήνου από την υπογραφή του συμβολαίου.


4. Μεταβιβάσεις διατηρητέων ή ιστορικών κτιρίων.


5. Διανομές συνιδιοκτητών ακινήτων και ανταλλαγές ακινήτων με κτίσματα.


6. Γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων με κτίσματα.


7. Συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας επί υφιστάμενων ή μελλοντικών κτισμάτων.


8. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.


9. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.


10. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.


Mισθώσεις: Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ υφίσταται από την 9η Ιανουαρίου 2011 και μετά, μόνο για μισθώσεις ολόκληρων κτιρίων συνολικού εμβαδού άνω των 50 τ.μ. Eξι μήνες αργότερα (από την 9.7.2011) η υποχρέωση αυτή θα επεκταθεί και στις μισθώσεις τμημάτων κτιρίων άνω των 50 τ.μ. (π.χ. μεμονωμένων διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κ.λπ.), με εξαίρεση και πάλι όλων των αποθηκών και των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.


Eξαιρέσεις: Από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού εξαιρούνται μονίμως οι εξής κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων οι οποίες αφορούν ακίνητα με ή χωρίς κτίσματα και συγκεκριμένα:


1. Μισθώσεις κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών (τόσο για τα ήδη αποπερατωμένα, όσο και για τα υπό κατασκευή κτίρια), με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ.


2. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.


3. Παρατάσεις - ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.


4. Τροποποιήσεις όρων υφιστάμενων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλόμενων μισθωμάτων).


5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.


6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.


7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.